Montage

Plan@Wood gevels worden gemonteerd volgens de voorschriften van “Gevelbekleding van massief hout” van Foreco. Naar gelang de achterconstructie wordt een waterkerende, dampdoorlatende en eventueel brandvertragende folie aangebracht. Het juiste regelwerk wordt uitgekozen waarna het hout op de correcte manier wordt bevestigd. Een juiste detaillering zorgt voor voldoende afwatering en ventilatie zodat de kwaliteit en esthetiek van het hout behouden blijft.

Totaaloplossing voor houten gevelbekleding